Visite des élèves de Tongres – Bezoek van leerlingen uit Tongeren.

Le 6 février, les élèves de Tongres sont venus nous rendre visite. Nous avons d’abord mangé un morceau de tarte ou une crêpe ensuite il était temps de prendre part aux différentes activités. L’après-midi, il y a eu un quiz. Les gagnants ont reçu un paquet de bonbons. C’était une journée très agréable. Les classes de 2E et de 2D – Professeurs: Mmes Huysmans, Timmermans, Vanbuel

Op 6 februari zijn de leerlingen van Tongeren naar ons gekomen. We hebben eerst een stukje taart of pannekoek gegeten en daarna was het tijd om aan verschillende activiteiten deel te nemen. In de namiddag was er een quiz. De winnaars kregen een zakje snoep. Het was een aangename dag. Klas van 2E en 2D