Le 1er février, des personnes du Rotary de Tongres sont venus nous visiter et nous écouter dans nos stands. Les classes de 2E et 2D – Professeurs: Mmes Houssa, Huysmans, Timmermans, Vanbuel.

Op 1 februari zijn de mensen van de Rotary van Tongeren naar onze standjes komen kijken en luisteren. We hebben ons goed geamuseerd. Klas van 2E en 2D